Iedereen wil op één of andere wijze gelukkig zijn

Kort geleden heb ik op verzoek een workshop over ‘Kun je gelukkig zijn leren?’ gegeven. De workshop was vrij toegankelijk, en iedereen was welkom om mee te doen. Het toeval wilde dat op hetzelfde moment dat de workshop plaatsvond, ook de jaarlijkse ledenvergadering van de plaatselijke Vogelwacht geschiedde. Er kwamen dus gelijktijdig mensen voor de …